silhouette

Wat u moet weten over abortus

 1. Sinds 1 november 1984 is in Nederland de Wet Afbreking Zwangerschap van kracht. Binnen deze wet mogen artsen met een speciale vergunning van de Ministervan Volksgezondheid een zwangerschap beƫindigen, nadat aan de wettelijke bedenktijd van 5 dagen is voldaan. Bij de overtijdbehandeling (tot 6 weken zwanger / 2 weken overtijd) geldt een flexibele bedenktijd, omdat dan nog kan worden gekozen voor de abortuspil.
 2. Meisjes vanaf 16 jaar mogen zelfstandig beslissen, jongere meisjes hebben voor een abortusbehandeling schriftelijke toestemming nodig van een van de ouders. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan vragen abortusklinieken eerst de mening en het advies van een externe arts of een andere hulpverlener.
 3. In Nederland worden abortussen uitgevoerd tot een zwangerschap van 22 weken. Behandeling kan plaatsvinden in een ziekenhuis of in een gespecialiseerde abortuskliniek, zoals Beahuis & Bloemenhovekliniek.
 4. Momenteel zijn er vijftien gespecialiseerde abortusklinieken in Nederland. Door hun ruime ervaring en expertise wordt in deze klinieken circa 93 procent van de zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Het risico op complicaties ligt in deze abortusklinieken aanmerkelijke lager dan in reguliere ziekenhuizen: 0,5 ten opzichte van 7,8 procent.
 5. Een abortus kan volgens verschillende methoden worden uitgevoerd, afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De meest gangbare behandelingen zijn:

  • Abortuspil: mogelijk bij een zwangerschap tot 8 weken. Een eerste medicijn zorgt ervoor dat de zwangerschap zich niet verder ontwikkelt, een tweede (na twee dagen) laat de baarmoeder samentrekken zodat de vrucht wordt afgestoten.
  • Zuigcurettage: mogelijk bij een zwangerschap tot 12 weken. Hierbij wordt de vrucht weggezogen door een dun buisje. De behandeling duurt circa 10 minuten en vindt plaats onder plaatselijke verdoving of, zoals in een aantal abortusklinieken, waaronder Beahuis & Bloemenhovekliniek, onder een lichte narcose.
  • Dilatatie en evacuatie: mogelijk bij een zwangerschap tot 22 weken en wanneer een zuigcurettage niet (meer) mogelijk is. De baarmoederhals wordt eerst met medicijnen verwijd, waarna de foetus met instrumenten uit de baarmoeder wordt genomen. Deze behandeling duurt 15 tot 45 minuten en wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of, afhankelijk van de abortuskliniek, onder een lichte narcose. Artsen in Beahuis & Bloemenhovekliniek voeren de behandeling vanaf 18 weken zwangerschap op medische gronden uit in twee fasen.
 6. Naast het verantwoord uitvoeren van een zwangerschapsafbreking hebben abortusklinieken ook een adviserende taak. Zij geven vrouwen en meisjes voorlichting over anticonceptie en het voorkomen van soa's (geslachtsziekten). Een aantal klinieken biedt ook seksuele hulpverlening.

Terug naar home

Naar de Beahuis & Bloemenhovekliniek